تبلیغات
کچل کردن - داستان ارسالی کاربر سایت مهسا قسمت دوم
نوشته شده توسط : رویا بلوری

با سلام مهسا هستم ماجراي كوتاهي موهاي خودمو بعد از مادرم ميخوام تعريف كنم . كار اصلاح مادرم تموم شد منو صدا مريم خانم منو صدا كرد گفت بشين نشستم پيشبندو بست موهامو شونه كردو با آبپاش خيس كرد قيچيو برداشت گفتم يكم كوتاه كن گفت مامانت گفته مدل گوگوشي بزنم گفتم گوگوشي چه مدليه گفت كوتاه مدل قشنگيه حالا برات ميزنم تا ببيني با چند تا قيچي كوتاهه كوتاه شد بعد شروع كرد از بغل موهامو با شونه ميداد بين دوتا انگشتش و با دو يا سه ضربه با قيچي كوتاه ميكرد دور موهامو كه زد شروع كرد بالاي سرمو كوتاه كرد بعدش يه سشوار و بعد با فرچه موهاي صورتمو و دور گردنمو پاك كردو پيشبندو باز كرد گفت مباركه بلند شدم و وسايلشو جمع كرد و پول گرفتو رفت
تاریخ انتشار : - | نظرات ()