تبلیغات
کچل کردن - داستان ارسالی کاربر سایت ریحانه
نوشته شده توسط : رویا بلوری

شده به مرحله ای برسی که دیگه نتونی قیافتو تحمل کنی؟؟؟؟؟؟؟؟
موهام رو سرم به شدت سنگینی میکنه.....زیر چشمامم به خاطر بی خوابی های اخیر به شدت تو رفته ..... صورتم لاغر شده و دماغم گنده تر از همیشه نشون میده!!!!!!!!!!!
این چه قیافه ایه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زد به سرم به شدت!!!!! ....گفتم یه تحول جدید! طوری که هر کی منو ببینه متوجه بشه !!!!

شنیدین میگن زنای بزرگ تاریخ برای اینکه یه تحول تو خودشون ایجاد کنن اول از موهاشون دل میکنن؟؟؟؟؟؟

آره برای همه دخترا خیلی سخته ......... همه تا چند روز بعد از از دست دادنش دچار افسرگی مزمن میشن!

خلاصه زدم به سیم آخر و رفتم موهامو به شدت!!! کوتاه کردم.....

۹سال از آخرین باری که موهامو به این شدت!!!کوتاه کرده بودم میگذره!!!

دقیقا\" یادمه داشتم تو کوچه با نریمان پسرخاله ام بازی میکردم(در تمام عمرم اهل خاله خاله بازی نبودم) .... موهامو تازه کوتاه کرده بودم ..

(فکر کنم اون موقع تازه مد شده بود!) چند تا دختر هم سن و سال خودم با موهای افشون پریشون

اومدن تو کوچه .......میخواستن با نریمان بازی کنن ولی چون من داشتم باهاش بازی میکردم نمیتونستن....

کوفتشون گرفته بود و میخواستن سوار دوچرخه ای بشن که من سوارش بودم......

خلاصه کم کم از حرصشون شروع کردن به مسخره کردن موهای من .....اول محلشون نمیذاشتم ولی بعدش گریه ام در اومد ......رفتم تو خونه مامان یه روسری گل منگولی بهم داد که بذارم سرم !!!!

خلاصه من و نریمان کل اون روز به شدت!!! با اونا دعوا کردیم .....

و من اون روز به این جمله ی ( دختر باید موهاش بلند باشه ) ایمان آوردم ....

از اون سال دیگه اون مدلی موهامو کوتاه نکردم......

حتی وقتی بریسمند شده بودم همه از جمله دکتر سخنگویی بهم توصیه اکید میکردن که موهامو کوتاه کنم و خیلی های دیگه هم معتقد بودن که با بریس نمیشه مو نگه داشت!

ولی من لجباز تر از اونی بودم که حرفشونو گوش کنم .....

با وجود اینکه خیلی برام سخت بود ولی موهامو نگه داشتم.......

بابا وقتی منو دید یکه خورد . و الانم برای اینکه منو اذیت کنه همش تو خونه منو \"ریکا(۱)\"صدا میکنه !

خودم میدونم که کوتاه کردن مو رو مساوی با از دست دادن یک عضو میدونه!


ولی خداییش باحال شدم ...موهام مثل پسرای فشن خیابون هراز سیخ سیخ شده!!!!!!
تاریخ انتشار : - | نظرات ()